Yhteiskehittämisellä uusia eväitä digikaupunkien palveluihin

Kehittäjät, käyttäjät, asukkaat, yritykset, yhteisöt mukaan 3D-kaupunkimallien ja kaupunkien digikaksosten ideointiin ja tekemiseen

Kaupunkien digitaaliset kaksoset ja 3D-kaupunkimallit ovat valtava mahdollisuus. Mutta mihin niitä voi ja kannattaa käyttää? Nyt tarvitaan ideointia uusien sovellutusten löytämiseksi ja keskeisten osapuolten verkottamiseksi. Tule mukaan! 

Maanantaina 29.11. klo 1o:00– 16:00 

3D kaupunkimallien ja kaupunkien digikaksosten tulevaisuuspaja 

Osallistumalla tulevaisuuspajaan: 

  1. Saat ajantasaisen kuvan digitaalisen kaupungin tilanteesta ja kehityksestä 
  1. Sinua kuullaan ja pääset työstämään osaavien ammattilaisten kanssa omia ajatuksiasi tulevaisuuden digikaupungista ja sen palveluista (julkiset, kaupalliset, yhteisölliset… palvelut) 
  1. Tutustut ja verkostoidut alan asiantuntijoiden, potentiaalisten asiakkaiden ja muiden stake holdereiden kanssa 

Mukaan haetaan erilaisista osaamistaustoja, toimialoja ja elämäntilanteita omaavia. Teknistä osaamista ei tarvita. Joukosta tulee löytymään riittävästi myös tekniikan tuntijoita, jotka tarvittaessa selventävät sitä puolta. Pajassa haetaan tuoreita ideoita ja näkemyksiä siitä, mitä digitaalisen kaupunkimallin avulla voisi ja pitäisi tehdä, ja keiden tulisi olla mukana, kun näitä asioita tehdään. 

Tulevaisuuspaja toteutetaan verkossa Zoom -ympäristössä. Voit osallistua siihen virtuaalisesti. Työpajassa linjataan konkreettisesti, mihin suuntaan kaupunkimalleja kehitetään ja millaisia uusia palveluja niiden pohjalta tuotetaan. Osallistumalla ideointiin voit parhaiten vaikuttaa itsellesi tärkeiden asioiden toteutumiseen, päästä mukaan etulinjan kehittämistyöhön ja nähdä ennakolta tulevat ratkaisut.  

Pajatyötä johtaa tunnettu futuristi ja kaupunkimallien sekä digikaksosten kanssa jo pitkään työskennellyt asiantuntija Risto Linturi. Mukana on kaupunkien 3D-mallien “omistajia”, kaupunkiorganisaation asiakkaita, 3D-malleja ja digikaksosia tuottavia yrityksiä sekä muita yrityksiä, jotka voisivat hyötyä kaupunkimallien käytöstä, alan tutkijoita ja muita alasta kiinnostuneita. Osallistuminen ei vaadi teknistä osaamista.  

Työpajassa kehitetään hankeaihioita 3D-kaupunkimallien soveltamiseksi neljästä teemasta: 

  • Tavara- ja henkilölogistiikka / liikenne ja liikkuminen 
  • Kunnossapito ja rakentaminen 
  • Elämykset, kulttuuri, turismi 
  • Virtuaaliset paikkaan sidotut etäkohtaamiset 

Ilmoittautumiset mielellään ensi tilassa, mutta viimeistään 26.11. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuuden alkua. 

Ilmoittaudu tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/kaosfutureworkshop 

Tilaisuus on suomenkielinen ja se toteutetaan osana ESR KAOS-hanketta (Kaupunkimallien Osaamispääoman Kehittäminen 6Aika-kaupungeissa). Hankkeen tulostavoitteet edellyttävät, että osallistujat täyttävät ja palauttavat rahoittajan vaatiman ESR-osallistujalomakkeen. Se lähetetään kaikille ilmoittautuneille, ja palauttaminen onnistuu myös sähköisesti. 

Tulevaisuuspajan ohjelma: 

10:00 – 10:15 työpajan metodin ja tavoitteen esittely 

10:15 – 11:40 ensimmäinen teema (teemakohtainen työjärjestys) 

11:40 – 12:20 ruokatauko 

12:20 – 13:35 toinen teema 

13:35 – 13:50 kahvitauko  

13:50 – 14:50 kolmas teema 

14:50 – 15:45 neljäs teema 

15:45 – 16:00 yhteenveto ja tilaisuuden päätös 

Lisätietoja: Juhani Talvela 

juhani.talvela@aalto.fi, 050 62471