Euroopan unionin osarahoittama – Uudenmaan liitto

Suomessa rakennetun ympäristön toimialalla on parhaillaan menossa useita laajoja uudistuksia, joiden tavoitteena on edistää hiilineutraalia yhteiskuntaa sekä rakennusalan digitalisaatiota. Ne tuovat lähivuosina uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalan kehitykselle, alan yrityksille ja muille toimijoille. Uuden Rakentamislain myötä rakennusluvat haetaan digitaalisesti tietomalleja käyttäen ja ennen luovutusta mallit on vielä päivitettävä vastaamaan toteutunutta rakennusta. Mallit tallennetaan keskitettyyn tietojärjestelmään, mistä niitä voidaan hyödyntää mm. pelastustoimessa, kaupunkisuunnittelussa, kaavoituksessa ja verotuksessa.

RADIAL tuottaa näiden uudistusten edellyttämää osaamista parantamalla pk-yritysten ja julkisten toimijoiden digitaalisia valmiuksia ja tietämystä erilaisista mallinnusteknologioista ja mallien käytöstä rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Hankkeessa toteutetaan koulutuksia ja työpajoja alan pk-yrityksille ja muille toimijoille. Koulutuksissa käydään läpi lupaavia digitaalisia työkaluja ja niiden hyötyjä ja käytön edellytyksiä. Tiedon konkretisoimiseksi eri teknologioita käytetään hankkeen kokeilukohteissa, joista saatuja oppeja jaetaan osallistujille työpajoissa ja avoimissa koulutusmateriaaleissa.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2023 – 31.8.2025.

Hanke kuuluu Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan -ohjelmaan.

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)


Päätoteuttaja

Metropolia

Osatoteuttajat

Aalto – MML Paikkatietokeskus