Digitaaliset kaksoset kulttuurialan ekosysteemin elvyttämisessä (UKKE029)

Toteuttajat: Aalto-korkeakoulusäätiö, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Aalto-yliopisto ja Humak logot

Toteutusaika 1.5.2021–31.8.2023

***

Tapahtumat

Hankkeessa järjestetään mm. tietoiskuja ja seminaareja, jotka löydät Tapahtumat-sivulta sekä

https://www.facebook.com/DigitaalisetKaksosetHanke

https://www.facebook.com/groups/digitaalisetkaksoset

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja on koottu Julkaisut-sivulle.

***

Hanna Forssell, yleisösuhdepäällikkö, Suomen kansallismuseo: Digitaalista museotyötä erilaisille yleisöille

28.4.2022 klo 12–13 Hanna Forssell: Digitaalista museotyötä erilaisille yleisöille

Tapahtuma järjestetään Zoomissa.

Järjestäjä: Aalto-yliopisto / MeMo

Hanna Forssell on Suomen kansallismuseon yleisösuhdepäällikkö. Häntä inspiroi historian ja kulttuurin kokeminen uuden teknologian keinoin. Mistä haluamme kertoa ja millaisia sisältöjä tahdomme välittää? Tarve määrittelee sen, millä keinoin sisältöjä välitetään edelleen yleisöille. Me museossa kerromme ihmisistä, jotka ovat eläneet ja tunteneet sekä olleet osallisina eriaikaisissa hetkissä ja todellisuuksissa. Näistä ihmisistä meillä on fyysisesti jäljellä kokoelmamme ja museorakennuksemme.

Hanna Forssell
Hanna Forssell

Materian 3D-mallintaminen palvelee museoissa sisältöjen avaamisessa ja niiden tutkimisessa. Suomen kansallismuseon yleisösuhdepäällikkö Hanna Forssell pohtii esityksessään myös sitä, kuinka 3D-mallintaminen voisi tulevaisuudessa palvella paremmin museoiden sisältöjen avaamista.

Suomen kansallismuseoon kuuluu kahdeksan museota ja kaksi keskiaikaista linnaa.

Esimerkit tietoiskussa palauttavat mieleen kansallismuseon Avoin museo –sivuilla sijaitsevat videot 3D-malleista. Kuulemme tietoiskussa myös tuoreen yhteenvedon Humakin opiskelijan esittämänä siitä, miten digitaalinen yleisötyö tavoittaa kohdeyleisönsä. Esitysten jälkeen on varattu aikaa keskustelulle.

***

Hanketta ennakoiva artikkeli Kohti digitaalisia kaksosia löytyy Aalto-yliopiston ja Humakin yhteisessä julkaisussa: Luovien alojen nykytila, näkymät ja kasvupotentiaali Creve 2.0 – Yrityspalvelut ja yhteistyömallit hankkeen tuloksia ja visioita.

Hanke on osarahoitettu Uudenmaan liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla (UKKE-rahoitus).

Tavoitteet: 1) digitaalisten kaksosten tuottaminen, tuotantojen kehittäminen ja digitaalisten innovaatioiden tuotteistaminen sekä 2) niistä syntyvien sovellusten edistäminen erityisesti taide-, tapahtuma- ja kulttuurialoilla ja 3) Digitaaliseen kulttuuriin liittyvän osaamisen lisääminen ja syventäminen kulttuurin tekijöiden, ammattilaisten ja tuottajien tms. keskuudessa myös yleisökäyttäytymisen, toimintatapojen ja kuluttajien intressien muutoksista.

Keskeiset toimenpiteet

Hanke koostuu viidestä työpaketista: WP1 Kulttuurialan digitaalinen kaksonen – ekosysteemin rakentaminen, WP2 Fotorealistinen 3D digitaalinen kaksonen & kulttuuritoiminnan tehostaminen, WP3 Osaamisen siirto living lab-toiminnan kautta, WP4 Uudenlaiset digisisällöt, palvelut, arvoketjut ja toimintamallit sekä WP5 Ohjaus, vuorovaikutus ja vaikuttavuus.

Uudenmaan liitto logo