Digitaaliset kaksoset kulttuurialan ekosysteemin elvyttämisessä (UKKE029)

Toteuttajat: Aalto-korkeakoulusäätiö, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Aalto-yliopisto ja Humak logot

Toteutusaika 1.5.2021–31.8.2023

***

Ilmoittautumiset tapahtumiin

ma 20.9. klo 9:15 – 10:30 Digitalisaation vaikutuksia kulttuurialalla luotaa YLE Areenan kehittämispäällikkö, teknologiakolumnisti Kari Haakana

to 7.10. klo 12 – 13 Musiikkialan yrittäjä Mari Kätkä: Digitaalisten kaksosten toteutukset osana luovia aloja

***

Hanketta ennakoiva artikkeli Kohti digitaalisia kaksosia löytyy Aalto-yliopiston ja Humakin yhteisessä julkaisussa: Luovien alojen nykytila, näkymät ja kasvupotentiaali Creve 2.0 – Yrityspalvelut ja yhteistyömallit hankkeen tuloksia ja visioita.

Hanke on osarahoitettu Uudenmaan liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla (UKKE-rahoitus).

Uudenmaan liitto logo