Euroopan unionin osarahoittama – Uudenmaan liitto

Autonomiset järjestelmät tulevat pikkuhiljaa yhteiskuntaan Alepa-kuljetusrobottien Starshipin kaltaisten järjestelmien, autonomisten henkilöautojen ja last-mile-kuljetuksia tarjoavien robottibussien kaltaisten palvelujen muodossa. Yhteistä kaikille näille palveluille on, että ne tuottavat omaan päätöksentekoon merkittävän määrän paikkatietoa ympäristöstä reaaliaikaisesti.

Myös yhteiskunnan toimijat (kunnat ja kaupungit) saavat tällaisia aineistoja käsiinsä. Miten tällaisia aineistoja voisi hyödyntää muissakin sovelluksissa ja miten niiden avulla voitaisiin ratkaista yhteiskunnan ja kuntien/kaupunkien ongelmia?

Itseajavat autot ja tulevaisuuden data -hankkeen teknisenä tukijalkana on Paikkatietokeskuksessa 2017-2022 kehitetty itseajava auto ARVO. Itseajavia autoja ei ole Suomessa montaa. Arvossa on sensorit älykkääseen paikantamiseen ja ympäristön havainnointiin. Itseajavat autot ja tulevaisuuden data -hanke on kehitetty Suomen Akatemian Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikön tutkimustoiminnan (FGI & Aalto/MeMo) sivutuotteena.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2023 – 31.8.2025.

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)


Päätoteuttaja

MML Paikkatietokeskus

Osatoteuttaja

Aalto-yliopisto logo