ESR-Kaos -hankkeen tarjoama suomenkielinen, ilmainen koulutus 3D-kaupunkimallinnuksen perusteisiin. Kaksipäiväinen koulutus järjestetään Zoom-alustalla. 25-26.5.2021 klo 9.00 – 12.30

Kenelle?

 • Haluat tietää, mihin ja miten nykyisiä 3D-kaupunkimalleja voidaan hyödyntää sekä millaisia 3D-kaupunkimallit tällä hetkellä ovat.
 • Olet kuullut puhuttavan kaupunkimalleista, mutta haluaisit tietää niistä lisää ja oppia kaupunkimallinnuksen perusperiaatteita.
 • Sinun ei tarvitse olla paikkatiedon asiantuntija eikä sinulla tarvitse olla paikkatietoalan koulutusta.
 • Voit olla joko julkisella sektorilla, elinkeinoelämässä, työnhakija tai esimerkiksi opiskelija.
 • Sinun ei tarvitse olla tietoteknisesti orientoitunut eikä sinulla tarvitse olla IT-alan koulutusta/kokemusta.

Ohjelma

25.5.2021 – 3D-kaupunkimallinnuksen nykytila & perusteet
klo 9.00 – 12.30

 • Eri tyyppiset 3D-kaupunkimallit
 • Muita rakennetun ympäristön 3D-mallinnuksen muotoja ja niiden yhteys 3D-kaupunkimalliin
 • Kaupunkimallien yhteiskunnallinen relevanssi ja odotukset
 • Kaupunkimallien tuotannossa yleisesti käytetyt aineistot
 • Kaupungin näkökulma 3D-kaupunkimallinnukseen

26.5.2021 – Työkalut, sovellusesimerkit & tulevaisuudennäkymät
klo 9.00 – 12.30

 • Miten ympäristön 3D-kartoitus kehittyy?
 • Miten 3D-kaupunkimallinnus kehittyy?
 • 3D-kaupunkimallit viestinnän työkaluna ja osallistumisessa
 • Kaupunkimallien & 3D-paikkatiedon rooli kaupunkien luonnon ekosysteemipalveluiden hallinnassa

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä

Tilaisuudesta tiedotetaan esim. ESR-Kaos -hankkeen Twitter-tilillä ja tällä verkosivulla.


Puhujina