ESR-Kaos -hankkeen tarjoama suomenkielinen, ilmainen koulutus 3D-kaupunkimallinnuksen perusteisiin. Kaksipäiväinen koulutus järjestetään Zoom-alustalla. 25-26.5.2021 klo 9.00 – 12.30

Kenelle?

  • Haluat tietää, mihin ja miten nykyisiä 3D-kaupunkimalleja voidaan hyödyntää sekä millaisia 3D-kaupunkimallit tällä hetkellä ovat.
  • Olet kuullut puhuttavan kaupunkimalleista, mutta haluaisit tietää niistä lisää ja oppia kaupunkimallinnuksen perusperiaatteita.
  • Sinun ei tarvitse olla paikkatiedon asiantuntija eikä sinulla tarvitse olla paikkatietoalan koulutusta.
  • Voit olla joko julkisella sektorilla, elinkeinoelämässä, työnhakija tai esimerkiksi opiskelija.
  • Sinun ei tarvitse olla tietoteknisesti orientoitunut eikä sinulla tarvitse olla IT-alan koulutusta/kokemusta.

Ohjelma

25.5.2021
3D-kaupunkimallinnuksen nykytila & perusteet
klo 9.00 – 12.30


3D-kaupunkimallien peruskäsitteet
Juho-Pekka Virtanen, Aalto-yliopisto

3D-kaupunkimallit yhteiskunnassa ja
johtamisessa

Kaisa Jaalama, Aalto-yliopisto

3D-kaupunkimallien aineistolähteet & tuotanto     
Arttu Julin, Aalto-yliopisto

Miten 3D-kaupunkimalleja käytetään?
Juho-Pekka Virtanen, Aalto-yliopisto

Espoon kaupungin näkökulma
Jani Havukainen, Espoon kaupunki

Helsingin kaupungin näkökulma
Paula Autio, Helsingin kaupunki

26.5.2021
Työkalut, sovellusesimerkit & tulevaisuudennäkymät
klo 9.00 – 12.30


Miten ympäristön kartoitus kehittyy?
Prof. Harri Kaartinen, Paikkatietokeskus FGI

3D-kaupunkimallinnuksen kehityssuuntia
Juho-Pekka Virtanen, Aalto-yliopisto

3D-kaupunkimallit ja ekosysteemipalvelut rakennetussa ympäristössä
 
Kaisa Jaalama, Aalto-yliopisto 

Kaupunkimallit & kestävä kehitys – työpajan esittely
Ari Laitala, Suomen Ympäristöopisto SYKLI   

Kunta3D -palvelu
Petri Kokko, Sova3D Oy

Pistepilvestä kaupunkimalliksi – kokemuksia ja
vinkkejä
Kimmo Soukki, Terrasolid Oy

3D-kaupunkimallit visualisoinnissa
Jukka Alander, Tietoa Finland Oy


Puhujina