Kaupunkimallien Osaamispääoman Kehittäminen 6Aika-kaupungeissa (KAOS) -hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Euroopan sosiaalirahaston hankkeiden seurantaa varten kerätään yksityiskohtaisempia osallistujien henkilötietoja.

Yleistietoja ESR-hankkeiden seurannasta ja tähän liittyvistä henkilötiedoista

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin hankkeisiin osallistuvista henkilöistä kerättävät henkilötiedot – Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma (Työ- ja elinkeinoministeriö)

ESR Henkilörekisterin tietosuojaseloste (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Hankkeen toteuttajana Aalto-yliopisto vastaa ESR-hankkeen osallistujatietojen asianmukaisesta keräämisestä, käsittelystä, säilyttämisestä, tallentamisesta ja tietosuojaamisesta. Aalto-yliopisto huolehtii tietojen keräämisestä rahoittajan edellyttämillä paperilomakkeilla ja siirtää tietoja raportointiin käytettävään tietojärjestelmään (ESR-Henkilö). Osallistujien tietoja sisältävät lomakkeet säilytetään lukitussa, kulunvalvotussa tilassa eikä niitä kopioda tai skannata.

KAOS-hankkeen keräämiin henkilötietoihin hankkeen toteuttamista ja seurantaa varten kuvataan tässä KAOS-hankkeen tietosuojaselosteessa.

Osallistujana sinulla on oikeus EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti pyytää ja saada nähtäväksi ministeriön palveluihin tallennetut henkilötietosi. Voit pyytää Aalto-yliopistolta yhteenvetoa tiedoistasi, jolloin tulostamme henkilötietolain mukaisen yhteenvedon. Järjestelmän tulostettu raportti annetaan tai lähetetään kirjattuna kirjeenä vain sinulle itsellesi.

Tarvittaessa ota yhteyttä:
Milka Nuikka, Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu