3D-kulttuurihubi

Hankkeessa rakennetaan kolmiulotteisuuden ja virtuaalisuuden mahdollisuuksia pilotoivaa avointa, kansainvälisen tason kehitysympäristöä (hubia) kulttuurialalle. 3D-kulttuurihubi toimii innovaatioalustana ja mahdollistaa yhteistyön, jossa tunnistetaan ajankohtaisia kulttuurialan digikehitystarpeita pilottien lähtökohdaksi. 3D-kulttuurihubi toimii yhdistävänä kokeilualustana sekä fyysisten että virtuaalisten tilojen osalta ja tuottaa lisäarvoa palveluiden kautta.

Hankkeessa kehitetään 3D-työkalupakki, jonka avulla voi testata ja visualisoida tapahtuman rakentamista 3D-virtuaaliympäristössä.