Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen tutkimusryhmän tavoitteena on toimia alan tutkimuksen huippuyksikkönä Pohjois-Euroopassa.

painopiste_mobiili

Tutkimuksen painopistealueet ovat

  • Laserkeilaus
  • Digitaalikuvaus – teoria ja soveltaminen
  • Mobiilikartoitus – kuvapuhelimien ja sensoreiden käyttö geomatiikan sovelluksissa
  • Fotogrammetristen menetelmien ja kaukokartoitusaineistojen laatu ja tarkkuus.

Painopistealueiden valinnan perusteina ovat olleet nykyinen osaaminen, tekniikan uudet sovellusalueet ja tutkimustyön poikkitieteellisyys. Perustutkimusta ovat rahoittaneet viime vuosina Suomen Akatemia, Maa- ja metsätalousministeriö ja yksittäiset rahastot. Soveltavan tutkimuksen osalta rahoittajia ovat olleet Tekes ja Ympäristöministeriö. Osa jatko-opinto- ja tukevasta käytännönläheisestä tutkimustyöstä tehdään EU:n ja teollisuuden tutkimus- ja tuotekehityshankkeina. Tiivis yhteistyö Geodeettisen laitoksen kanssa mahdollistaa tutkimuksen jatkuvan uudistumisen sekä opetuksen kehittämisen.