maalaserMaalaserkeilaus on maanpinnalta tapahtuvaa lasermittausta. Varsinkin suurissa rakennusmittauksissa laserkeilaus on korvannut perinteistä mittaamista. Se on tullut pysyväksi osaksi fotogrammetrisen tutkimuksen ja soveltavan mittausteollisuuden työkenttää. Maa­ laserkeilain voidaan sijoittaa myös ajoneuvoon, jolloin puhutaan liikkuvasta kartoituksesta. Laserkeilauksella saadaan kohteesta kolmiulotteisia pistemäisiä havaintoja ilman työläitä välivaiheita. Kohde keilataan useasta suunnasta ja osakeilaukset yhdistetään pistepilveksi. Pistepilveen sovitetaan pintoja ja tilavuuksia, joista muodostetaan kolmiulotteinen CAD-malli.

maalaser_pilviDigitaalikuvan ja lasermittauksen yhdistäminen hyödyntää perinteisen fotogrammetrian ja laserkeilauksen etuja. Laserkeilausta sovelletaan tiedonkeruussa, jossa tavoitteena on nopea kolmiulotteisen tiedon hankinta. Sovellukset vaihtelevat rakentamisen laadun valvonnasta, liikenneympäristön, historiallisesti ja arkeologisesti arvokkaiden kohteiden mittaamisesta aina maaston muotojen mallintamiseen.