Fotogrammetria soveltuu hyvin kulttuurikohteiden dokumentointiin ja mallintamiseen. Käytetyimmät menetelmät ovat ilmakuvaus, digitaalikuvaus ja laserkeilaus.

hauensuoliHauensuoli on kahden pienen saaren muodostama kapea salmi Hangon edustalla. Mielenkiintoisen alueesta tekee saarten rantakalliolle tehdyt kivipiirrokset. Yhteensä alueella yli 600 kaiverrusta, joista vanhimmat ovat peräisin 1400-luvulta. Saaria ja kallioiden kaiverruksia on dokumentoitu ilma- ja maakuvilta. Ilmakuvilta on mitattu saarten korkeusmalli. Maasta otetuilta lähikuvilta mitataan tarkasti kaiverrusten yksityiskohtia.

kartta_det”Map of Mexico” pergamenttikartta on peräisin vuodelta 1554. Se kuvaa Atsteekki-valtakunnan pääkaupunkia Tenochtitlania, joka sijaitsi aikoinaan nykyisen Mexico Cityn paikalla. Vanhasta kartasta on valmistettu digitaalinen jäljennös fotogrammetrisin menetelmin. Jäljennöksessä on huomioitu pergamentin epätasainen pinta ja siitä pystyy erottamaan kartan pienetkin yksityiskohdat.

 

 

mosaiikki_tinKolmiulotteista virtuaalikarttaa voivat hyödyntää mm. tutkijat ja sitä voidaan esitellä näyttelyissä, joihin alkuperäistä karttaa ei voida siirtää.

 

 

 

kirkko_skannaus1Porvoon tuomiokirkon kattorakenteiden puiset osat tuhoutuivat tulipalossa vuonna 2006. Jäljelle jääneet katon holvi- ja päätyrakenteet laserkeilattiin ja keilauksista laadittiin 3D-pintamalli. Mallia voidaan käyttää apuna suunniteltaessa katon jälleenrakentamista. Muita sovelluskohteita ovat olleet Lastenlinna, Ateneum, useat linnat ja kirkot.