Kaukokartoitus tarjoaa mahdollisuuden maapallon tilan globaaliin seurantaan ja kartoittamiseen. Kaukokartoituksella voidaan kerätä tietoa tehokkaasti ja toistuvasti laajoilta alueilta. Pääosa kaukokartoitussovelluksista on keskittynyt yhteiskuntiin ja ympäristöön, ilmakehään, vesialueisiin, geologiaan sekä niissä tapahtuviin muutoksiin. Satelliittikaukokartoitus soveltuu erityisesti usein kartoitettavien, laajojen alueiden mittaustehtäviin, joissa tarkkuus ei ole pääasia. Lentokaukokartoitus soveltuu tarkempiin kertaluonteisiin mittauksiin. Kaukokartoituksen käytetyin sovellus on ilmakuvakartoitus.

Kaukokartoituksella tarkoitetaan

  • informaation hankintaa kohteeseen koskettamatta
  • lentokoneesta, satelliitista tai maanpinnalta sähkömagneettisen säteilyn välityksellä tehtävää havainnointia
  •  saatujen havaintojen käsittelyä ja tulkintaa.

Satelliitin välittämiä kuvia käytetään lisäksi mm. maa- ja metsätalouden, kartoituksen, sääennusteiden, kuljetusten, raaka-aineiden hankinnan, ympäristönsuojelun ja -monitoroinnin tarpeisiin sekä ilmastonmuutoksen seurantaan. Kaukokartoituksessa käytetään apuna digitaalista kuvankäsittelyä, hahmontunnistusta ja tekoälyä. Näiden tietojen pohjalta voidaan rakentaa erilaisia malleja ja esittää niitä hyvin todentuntuisina.

satellite_image

Yläpuolen kuvissa esitetään AISA-spektrometrillä havaittua aineistoa Etelä-Suomesta. Kuvilta voi havaita lehti- sekä havumetsää, erilaisia peltoja sekä rakennuksia ja teitä. Aineistossa esitetään AISA:n 17 näkyvän valon ja lähi-infrapunan kanavista eri kanavakombinaatioita. Kuvien avulla kohteen heijastusominaisuuksista saadaan tarkkaa tietoa ja eri kasvillisuus- sekä maankäyttöluokat voidaan erottaa toisistaan.