detail_amfi_ja_helikopteri_wwwLaserkeilaimella mitataan rakennettua ja luonnonympäristöä kohteeseen koskematta, nopeasti ja luotettavasti. Helikopterista tai lentokoneesta tehtävän laserkeilauksen yhteydessä kohde kuvataan yleisesti myös digitaalikameralla. Tieto- ja sensoritekniikan kehitys on mahdollistanut maanpinnan muotojen ja korkeusvaihteluiden kuvaamisen lisäksi myös metsän, puiden, siltojen ja rakennusten yksityiskohtaisen esittämisen.

 

ilmalaserLaserkeilauksen sovelluskohteita kaupunkialueilla ovat kolmiulotteinen kaupunkimallinnus, kaavoitus ja maan käyttö, maisemasuunnittelu, kartoitus, teiden ja katujen suunnittelu ja arkkitehtuuri. Laserkeilaus on edullista vertailtaessa sitä muihin ympäristötiedon tuottamisen menetelmiin. 4D-paikkatieto sisältää tavallisen 3D-paikkatiedon (x,y,z) lisäksi ajan. Ilmalaserkeilauksen etuna muihin kartoitusmenetelmiin verrattuna pidetään vaikeakulkuisten kohteiden nopeaa ja turvallista mittausta. Laserkeilauksella saatavia aineistoja yhdistetään fotogrammetrisiin mittauksiin ja käytetään ilma- ja satelliittikuvien kanssa. Näin saadaan suunnittelu- ja havainnollistamistarkoituksiin aineistoja.