Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen tutkimusala sisältyy geoinformaatiotieteisiin. Fotogrammetrian professuuri on perustettu Teknilliseen korkeakouluun vuonna 1957. Fotogrammetriassa ja kaukokartoituksessa tavoitteena on tiedon hankinta kohteesta. Kuvien avulla määritetään kohteiden ominaisuudet, muoto, koko ja sijainti. Tutkimuksessa ja opetuksessa hyödynnetään satelliitti-, ilma- ja maakuvia. Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen menetelmiä käytetään ympäristön tilan seurannassa, rakentamisessa, arkeologiassa, lääketieteessä sekä elokuva- ja peliteollisuudessa.

Kuvien mittaus ja tulkinta on kolmiulotteista. Kuvausetäisyys määrää tiedon yksityiskohtaisuuden. Värit tuovat tulkintaan syvyyden ja tekevät tuloksista havainnollisia. Aika erottaa liikkeen ja muodonmuutokset. Kohteita esittävät mallit toimivat kolmiulotteisina karttoina. Erona virtuaalitodellisuuteen on fotogrammetrialla tuotettujen mallien geometrinen mittatarkkuus. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Uudet tekniikat, kuten laserkeilaimet, digitaaliset kamerat, navigointi- ja paikannusjärjestelmät ja matkapuhelinsovellukset luovat haasteita uudenlaisiin poikkitieteellisiin sovelluksiin.

arki_ajosimulaattoriFotogrammetria ja kaukokartoitus ovat tulleet osaksi arkea. Tämä näkyy selvimmin digitaalisissa karttapalveluissa, gps-paikannuslaitteissa, navigaattoreissa, matkapuhelimissa, digitaalisissa kameroissa, sääennustuksissa ja tietokonepeleissä sekä internet-palveluissa. Visuaalisella alan esittämisellä voidaan herättää suuren yleisön kiinnostus yhdyskunta- ja ympäristökysymyksiin. Päivittäin käytössämme on fotogrammetriaa ja kaukokartoitusta hyödyntäviä sovelluksia. Reaaliaikaiset sääennustukset pohjautuvat erilaisiin satelliittikuviin, joilta lasketaan mm. säärintamien etenemistä.

Navigaattorisovellukset hyödyntävät kartta-aineistoja yhdistettynä ajantasaiseen paikanmääritykseen. Tietokonepeleissä käytetään 3D-tekniikkaa. Jatkuvasti kehittyvä tekniikka mahdollistaa uudet sovellusalueet. Sisätilanavigointi tulee mullistamaan koko geomatiikka-alan vuosikymmenen sisällä. Ajankohtaisena kartoituskohteena on mm. meren pohjan kartoitus lukuisine hylkyineen ja aarteineen. Geokätkentä on vastaavasti ”aarteiden” etsintää gps-vastaanottimen avulla. 3D-elokuvissa tilavaikutelma tulee stereokatselun avulla.

googleGoogle Earth, Virtual Earth ja Pictometry sisältävät paljon fotogrammetrista aineistoa. Sovelluksissa on käytössä maastomalleja, ilmakuvia, satelliittikuvia, joistain kohteista jopa 3D-malleja. Näkymät näyttävät hyvin todenmukaisilta, sillä tekstuurit kerätään valokuvilta. Kaupunkien kotisivuilla saattaa olla 3D-malleja, ilmakuvia ja maaperäkarttoja. Teollisessa tuotannossa robotit toimivat paljolti fotogrammetrian turvin. Kamerat mittaavat tuotteita kolmiulotteisesti, jolloin robotit osaavat työstää kohteet mittatarkasti. Virtuaaliset museot mahdollistavat hauraisiinkin taideaarteisiin tutustumisen ajasta ja paikasta riippumatta.