Fotogrammetriaa on käytetty arkeologisissa tutkimuksissa jo yli sata vuotta. Kohteina ovat olleet laajat maisemat ilmakuva-arkeologiassa ja lähifotogrammetrian sovellukset kaivauksilla sekä rakenteiden dokumentoinnissa. Digitaalikameroiden myötä fotogrammetrian käyttö on viime vuosina kokenut voimakkaan kukoistuksen ja eri alojen harrastajat ovat myös ilmaantuneet soveltajien joukkoon.

laaja_dem_uusi1_2_2Vuosien aikana laboratoriomme on osallistunut useisiin arkeologisiin tutkimuksiin, mutta panostanut erityisen voimakkaasti Finnish Jabal Harûn -projektin (FJHP) tutkimuksiin Jordanian Petrassa vuodesta 1997 alkaen. Pyhän Aaronin vuorella Jordaniassa tehdään luostarin arkeologisia kaivauksia ja rakenteiden konservointia. Tavoitteena on kehittää arkeologisen kaivauksen digitaalikuvaukseen perustuvaa mallinnus- ja mittaustekniikkaa. Kaivauksien vaiheista tuotetaan mm. animaatiota ja virtuaalimalleja, jolloin kaivauksia voidaan tarkastella vaihe vaiheelta jälkikäteen. Kohteen mallinnus voidaan toteuttaa mittatarkoilta stereo- ja panoraamakuvilta fotogrammetriaa hyödyntäen. Työn aikana on myös kehitetty uusia menetelmiä eri mittakaavoissa ja koordinaatistoissa olevien aineistojen yhdistämiseksi. Fotogrammetrialla on myös tärkeä rooli arkeologisten kohteiden muutosten seurannassa esimerkiksi kaavoituksen, turismin, sään ja sotien aiheuttamien muutosten myötä. Alan asiantuntijat ja opiskelijat työskentelevät kotimaisissa ja ulkomaisissa projekteissa.