• Digitaalinen kuvankäsittely kaukokartoituksessa
 • Digitaalinen valokuvaus ja optiikka
 • Fotogrammetriaan perustuva sijaintiperäinen tiedonkeruu arkeologiassa
 • Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen sovellukset rakennusalalla
 • Fotogrammetrinen reproduktio historiallisesta kuva-aineistosta
 • Jäätikköalueiden seuranta
 • Karttojen päivitys kaukokartoituksella
 • Laserkeilauksen laatu ja soveltaminen yhdyskuntien tarpeeseen
 • Laserkeilaus väylien ja ympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa
 • Maanmittausteknologian ja opetuksen näkyvyyden popularisointi
 • Maaston 3D-mallintaminen ja mobiilikartoitus
 • Metsän tomografia
 • Panoraamakuvaus ja sen sovellukset
 • Progressiivinen oppimisverkosto ja asiantuntijatiedon visualisointi
 • SAR-kuvien geodeettiset sovellukset