Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutin tehtävänä on tuottaa kansainvälisen huipputason tutkimus- ja kehitystyötä maanmittaustekniikan alalla rakennus- ja ympäristötekniikan tarpeisiin. Käytännössä toiminta painottuu maanmittaustieteiden ja rakentamisen mittaus- ja mallinnustekniikoiden tutkimiseen sekä alan palveluiden ja tutkimuksen tarjoamiseen. Tavoitteena on saada aikaan kansainvälisesti korkealaatuista ja monialaista tutkimusta ja siihen perustuvaa kansallisesti tärkeää teknologiaa yhdistämällä Geodeettisen laitoksen ja TKK:n eri osastojen osaamista. Instituutin jäsenyksiköt edustavat tutkimusalansa huippua Suomessa. Instituutin toiminta-alueita ovat tällä hetkellä kaukokartoitus ja fotogrammetria, paikannus ja navigointi, kiinteistöoppi, talonrakennus, tie- ja liikennetekniikka, telematiikka sekä paikkatietotekniikka.

instituutti_640

Instituutti edistää toiminnallaan:

  • tutkimusalan teknologian siirtoa ja tutkimustulosten teollista hyödyntämistä
  • yhteyksien pitoa teollisuuteen, muihin yliopistoihin, tutkimus-laitoksiin ja sidosryhmiin
  • kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
  • yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
  • alan opetusta ja koulutusta.